Tønder Veteran Klub anno 2005

Behandling af medlemmers persondata:
Almindelige persondata om medlemmer må behandles, hvis medlemmet har givet sit samtykke hertil, og som medlemmet er part i. Hvis medlemmet frivilligt opgiver sit navn, adresse, telefon nr. og mail adresse må dette sættes på klubbens lukkede del af hjemmesiden. For adgang af denne del af hjemmesiden skal der bruges et medlemslogin, som kun udleveres til fuldgyldige medlemmer og kun udleveres af klubbens medlems registrator.

Hvilke data ses på hjemmesiden:
Navn, adresse, post nr. og by, mobil eller fastnet telefon samt mail.

Til disse data er der kun adgang med medlemslogin.
Medlemslogin kan kun udleveres ved at man er fuldgyldigt medlem, og kan kun erhverves ved henvendelse til klubbens medlems registrator.
Ved udmeldelse af Tønder Veteran Klub slettes medlemslogin.

Sletning af medlemmets persondata:
Når medlemskabet ophører, har vi ikke længere ret til at opbevare medlemmets persondata, hvorfor de senest skal slettes når medlemskabet ophører. (Kontingent årets ophør – kontingent året starter pr. 1. april til 31. marts)

Hvad bruges oplysninger til:

  • Til indbetaling af års kontingent.
  • Oplysningerne bruges kun til informationer med hensyn til klubben, arrangementer og lignende.
  • Medlemmer kan henvende sig til andre medlemmer som har brug for hjælp ved eksempel reparation, renovering eller har brug for andre oplysninger med hensyn til køretøjs modeller.

Særligt fokus:
Det er forbudt at behandle og gemme persondata om medlemmer, der ikke ønsker dette.
Medlemslister og anden persondata må ikke ligge tilgængelige i klubbens lokaler.

Du/I skal ikke gøre noget i forhold til de nye regler hvis du/I accepterer ovenstående.

 

Bestyrelsen
Tønder Veteran Klub