Formandens beretning 2021

Formandens beretning 2021

Nu har jeg næsten sagt- traditionen tro- at Corona igen har bestemt vores år, men det lyder så opgivende. For vi ser forhåbentlig efterhånden lyset for enden af tunnelen og får mulighed for at ses mange gange i den kommende sæson.

Generalforsamlingen blev flyttet til juni, så derfor er en del af beretningen fra en tid hvor jeg ikke var formand – igen Corona.

Men vinter-forår 2021 er der alligevel ikke meget at skrive hjem om. Vi havde ingen arrangementer pga. af restriktioner. Men fik dog et kontor etableret i klubhuset.

Specielt i en tid, hvor vi ikke havde mulighed for at gennemføre arrangementer, var det dejligt at få klubbladet ind af brevsprækken. Det har haft en betydning for sammenholdet i klubben og holdt interessen for vores hobby oppe. En stor tak til bladudvalget og de medlemmer, som har bidraget med fotos og artikler.

Den 11. og 12. juni blev det traditionelle Englændertræf afviklet som var godt besøgt. Løgumklosters markedsplads var fyldt med

engelske biler og tilfredse deltagere og publikum.

Næste arrangement blev afholdt den 15.  i Bredebro med 20 deltagere. Det gav en interessant indblik i Eccos historie.

Den 5. juli havde vi den første klubaften, som blev efterfulgt af 4 godt besøgte aftener, hvor der blev råhygget.

I Hjordkær blev der også sent startet op med fredagstræf, hvor der blev budt på kaffe, øl, pølser og en god gang snak mellem ligesindede. Den sidste fredag i månederne var den gamle brandstation fyldt op med ”godtfolk” og pladsen med biler.

7.juli blev den årlige Picnic tur afholdt i Vadehavscamping i Emmerlev. Selv om Danmark skulle spille semifinale mod England på Wembley var der alligevel 13 biler mødt op til en gang medbragt sønderjysk kaffebord.

Den 15. august blev der så igen afholdt klubbens eneste løb – Coronaløb 2.  Det var andet år i træk det eneste løb.

 

Vi prøvede ved det første Coronaløb 2020 at indføre et mere enkelt pointsystem som var nemmere at arbejde med og mere forståeligt for løbsdeltagerne.

Ved Coronaløb 2 prøvede vi så at dele løbet op i 2 ruter for at mindske ventetiden ved posterne og klubhuset. Det faldt i god jord, men har den ulempe, at man skal have dobbelt så mange hjælpere til at passe posterne.

Der var 25 biler tilmeldt og vi sluttede med Sønderjysk Kaffebord. Normalt skal der 14 kager til et rigtigt kagebord andre siger 21. Men for at være på den sikre side blev der serveret 24 forskellige kager. Vinderne blev Ketty og Jan Jacobsen. Der var næsten præmier til alle.

Vi har også fået etableret en flot terrasse med læhegn som vi forhåbentlig får megen glæde af til sommers.

Den 18.september blev Løvfaldsturen afviklet. Over 30 biler kørte fra Toftlund over Skærbæk (Marsktårnet), Trøjborg ruin, Løgumkloster Kirke, Schackenborg og Lægan pumpestation til klubhuset hvor der blev serveret kaffe med brunsvigere og senere en gang ”Imbis”. En hyggelig dag som gerne må gentages til efteråret.

Efter at vi desværre skulle tage afsked med Gynther Lorenzen, har vi søgt efter en afløser til vedligeholdelse af de udendørs arealer. Vi er heldige at Hardy Larsen har meldt sig under fanerne.

Helle Thomassen har igen tegnet biler til vores årskalender, som nu igen indeholder arrangementer. Det er over 40 arrangementer, og der kommer flere til i løbet af året.

Årets afslutning i klubben bestod af den årlige julefrokost, hvor der var stor tilslutning.

Til sidst vil jeg gerne sige tusind tak til alle frivillige, som er med til at gøre vores klub til et sted, hvor alle kan føle sig hjemme, og hvor der er arrangementer for en hver smag. Det er efterhånden ikke mere en selvfølgelighed at udføre frivilligt arbejde. Så derfor er bestyrelsen taknemmelig for hver en time, I bruger af jeres fritid.

Også en stor tak til bestyrelsen, medlemmerne og sponsorerne.

Skulle der være en eller flere, som har lyst til at lave et eller andet arrangement, må I gerne kontakte mig eller en anden fra bestyrelsen. Vi hjælper gerne med råd og dåd og eventuel økonomisk.

                                                                                                                    Venligst  Otto