2023 – 5. juni Klubaften i Klublokalerne

Klubaften i klublokalerne, der bliver kørt en tur med pølserne ligger på grillen