2021 – Fra krise til hyggelig dag

TVK´s 15 års jubilæumsfest 

Fra krise til hyggelig dag ……

Det er i år 15 år siden at Tønder Veteran Klub blev stiftet. Det har været 15 år med stor opbakning, stor medlemstilgang, rigtig mange arrangementer, rigtig mange hyggelige stunder, hyggeligt klublokale, godt klubblad og meget, meget mere. Alt dette har ikke kunnet lade sig gøre uden en godt arbejdende bestyrelse og den store flok engagerede hjælpere der gør Tønder Veteran Klub til det den er.

Bestyrelsen fik generalforsamlingens tilsagn til forslaget om at investere i et emaljeskilt og afholde en fest for klubbens medlemmer. Festen skulle afholdes lørdag d. 19. september hvor både klubblad 58 og jubilæumsgaven (emaljeskiltet) skulle udleveres. Derudover havde vi fået fremstillet nogle – efter vores opfattelse – rigtig flotte selvklæbende klubmærker, så der var mulighed for at sætte et flot logo på veterankøretøjet uden at skulle skrue det fast. De flotte mærker kan købes i klubshoppen.

Grundet Corona pandemien” havde bestyrelsen besluttet at planlægge et arrangement med maksimalt 100 deltagere. Tilmelding skete naturligvis efter først til mølle-princippet, og ikke overraskende blev alle pladser booket, der var ikke plads til flere.

Der var tilmeldt klubmedlemmer fra nord, syd, øst og vest, det er dejligt med så stor opbakning.

Vi havde lånt den ene hangar fra Tønder Flyveklub, og alt var planlagt: mad, borde, stole, drikkevarer, kaffe og kager – og alt andet der hører til en hyggelig dag og aften.

Krisen indtraf fredag d. 18. september lidt efter kl. 14.00. Her orienterede vores statsminister Mette Fredriksen om nye stramninger fordi smittetrykket var steget: forsamlingstallet blev reduceret fra 100 til 50 personer, der skulle bruges mundbind og der var afstandskrav. Alle disse krav trådte i kraft lørdag kl. 12.00.

Den udmelding gav nogle meget hektiske timer fredag, den 18. september…

Festudvalget trådte sammen fredag eftermiddag og nåede frem til, at det ville være en vanskelig øvelse at aflyse arrangementet. Alternativet blev at vi ændrede det, så vi efterkom regeringens krav. Og udover alle de praktiske foranstaltninger skulle vi have styr på forsamlingen – så der blev skrevet en ret omfattende briefing, for at kommunikere den nye “gameplan” til deltagerne.  Fredag hen på aftenen var alt klar til start lørdag kl. 11.00 i Hjordkær.

Alle i festudvalget havde smøget ærmerne op, og kreativitet mangler ikke når det brænder på.  Løsningen blev at dele forsamlingen op i to hold, som blev holdt fysisk adskilt fra kl 12.

50 personer i den lånte hangar med egne toilet faciliteter i flyveklubbens klublokaler, de sidste 50 personer i vores egne klublokaler, udearealer og med egne toiletter. Begge hold blev forsynet med håndsprit og mundbind i rigelige mængder.

Løsningen nødvendiggjorde, at der lige blev brugt et par ekstra timer, for der skulle jo nu dækkes borde og pyntes op to steder.

Dagen forløb som aftalt – Mossi’s pølser var klar i Hjordkær, der blev serveret hotdogs, køen var lang, men alt foregik med behørig afstand, og hold 1 blev bespist først.

Henrik Holm havde lavet en køretur ad små flotte veje til klublokalerne i Tønder. Det første hold, blev sendt afsted mod Tønder præcis kl. 12.00, herefter indtog det næste hold Mossi’s. pølsevogn, og kørte mod Tønder kl. 13.00.

Efter at hold 1 var ankommet til Tønder, blev de indkvarteret i klublokalerne, hold 2 ankom 1 time senere, de blev placeret i hangaren.

Alt var delt op i de to forskellige hold, personale, kaffe, kage, håndsprit, mundbind og selv da aftensmaden skulle serveres gik henholdsvis hold 1 og 2 på skift, helt uden dramatik. Maden blev leveret fra slagteren i Ladelund, lige syd for grænsen, og vi må her lige konkludere at det var god mad, med mange forskellige retter og hurtig afvikling. Det eneste minus var at tallerknerne var for små – det var appetitten også for nogle, hørte vi senere…

Efter en hyggelig og lang dag begyndte deltagerne hjemturen efter aftensmaden, festudvalget fik ryddet op, gjort rent, så hangaren igen kunne afleveres til flyveklubben i ordentlig tilstand, ligesom vores klublokaler også fik en lille overhaling.

Her til sidst vil vi gerne takke alle deltagerne for at have overholdt de restriktioner, som vi med så kort varsel havde måtte lægge ind over arrangementet.  Også en tak til Tønder Flyveklub for lån af hangar og toilet i deres klubhus og især en stor tak til Hans Peter fra flyveklubben for lige at stå til rådighed med en ekstra hånd, samt til alle i festudvalget, der var med til at sørge for, at vi kunne afvikle vores 15-års jubilæum på hyggelig og forsvarlig vis.

Kim og Dres