Persondatapolitik for Tønder Veteran Klub, anno 2005

Persondataforordningen – EU krav omkring databeskyttelse 

Den 25. maj 2018 trådte Persondataforordningen i kraft. Den indebærer, at man som medlem i eksempelvis Tønder Veteran Klub har krav på information om, under hvilke betingelser ens egne data benyttes. De data, der er tale om, er navn, adresse, medlemsnummer og e-mailadresse, telefonnummer, oplysning om eventuelle køretøjer.

Persondataforordningen lægger op til at man skal give samtykke til at klubben må anvende data under de anførte betingelser – og dette samtykke kan trækkes tilbage.

Bestyrelsen i Tønder Veteran Klub har overvejet, hvordan vi skal administrere dette. Dels i forhold til de nuværende medlemmer og dels i forhold til fremtidige nye medlemmer.

Bestyrelsen driver klubben på ulønnet basis i fritiden, og ønsker ikke at skulle komplicere opgaverne ved at skulle administrere og ajourføre to kategorier af medlemmer. Derfor indføres nedenstående praksis med virkning fra 1. januar 2019.

De til enhver tid gældende vilkår for anvendelsen af personoplysninger vil fremgå af klubbens hjemmeside www.toenderveteranklub.dk under fanebladet ”Tønder Veteran Klub og bliv medlem samt under fanebladet ”links”:

 

Persondataforordningen

Med virkning fra 1. januar 2019 gælder følgende:

Ved indmeldelse i Tønder Veteran Klub giver man automatisk samtykke til, at klubben må anvende de modtagne oplysninger om
• Navn
• Adresse
• Medlemsnummer
• E-mailadresse
• Telefonnummer
• Evt. oplysning om køretøj(er)

Oplysningerne opbevares hos bestyrelsen eller en af bestyrelsen udpeget registerfører, og kan bringes i anvendelse for bestyrelsens varetagelse af opgaver indenfor klubbens formålsparagraf.

Oplysningerne vil ikke blive lagt ud offentligt, men kan blive anvendt i forbindelse med klubbens aktiviteter eller til formål der relaterer sig hertil. Oplysningerne vil alene blive overdraget til 3.mand, hvor dette er nødvendigt for at opfylde formålsparagraffen (f.eks. medlemsnumre, navne og adresser der sendes til distributøren af medlemsbladet)

Samtykket kan kun trækkes tilbage via en udmeldelse af klubben.

 

For klubbens nuværende medlemmer betyder det, at hvis man ikke kan acceptere ovenstående, så bedes man meddele klubben, at man ikke ønsker at forny medlemsskabet ved den forestående kontingentopkrævning på grund af samtykket.