2024 – 15. februar GENERALFORSAMLING i klublokalerne

Generalforsamling i Tønder Veteran Klub

                                Afholdes 

Torsdag, den 15. februar 2024 kl. 19.00 i klublokalerne på Flyvepladsvej 2, 6270 Tønder

Af hensyn til det praktiske omkring afviklingen SKAL der foretages tilmelding, det kan ske til Dres på tlf. 20140313 eller pr.  E-mail til blad@toenderveteranklub.dk senest onsdag d. 8. februar 2024.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse af foreningens årsrapport
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter

På valg er:

          Kim Frandsen (modtager genvalg)

          Niels Høyer (modtager genvalg)

Valg af suppleanter, på valg er:

                      Lars Johansen (modtager genvalg)

                      Dennis Fleischer (modtager genvalg)

Valg af revisor samt revisor suppleant, på valg er:

          Broder Lützen

          Villy Schulze (revisor suppleant)

  • Indkomne forslag

(Skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afvikling af generalforsamlingen, på følgende mailadresse: formand@toenderveteranklub.dk)

  • Fastsættelse af kontingent
  • Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen vil TVK være vært ved frikadeller og kartoffelsalat, øl/vand samt kaffe.

 

Eventuelle opdaterede informationer vil blive lagt på hjemmesiden, hvorfor der opfordres til at holde øje hermed. 

Bestyrelsen