Formandens beretning 2017/18

Formandens beretning 2018 ……

 

Det første år som formand i Tønder Veteran Klub er nu gået og jeg skal aflægge min første beretning. Det har været et år med mange aktiviteter, og meget jeg lige skulle sætte mig ind i.

Jeg vil nu prøve at aflægge beretning over året der er gået.

2017 har for Tønder Veteran Klub været et forrygende år, vi har ved årsskiftet et medlemstal på 584 medlemmer, det er en medlemstilgang på 9 medlemmer, det må sige at være super flot, for som jeg hører er det ikke alle klubber der kan bryste sig med medlemstilgang. Vi i bestyrelsen tror at vores mange aktiviteter er en af grundende til dette.

Jeg vil nu lige kommen ind på netop disse mange arrangementer.

Som sædvanen tro startede året med vores store bowling arrangement, som jeg har hørt skulle det som altid har været en hyggelig dag i januar.

Februar startede med en tur til Bremen Classic Motorshow som vi igen besøgte, også denne gang med en fyldt bus.

Generalforsamlingen blev igen afholdt i vores klublokaler på Flyvepladsvej i Tønder og  bestyrelsen konstituerede sig og vi var klar til en ny sæson.

Marts var en stille måned med et par klub aftener. April startede med forårsmødet som i år forgik hos et af vores tyske medlemmer i Niebüll. Der var rigtig mange besøgende både fra Danmark og det nord tyske, en super aften.

Vores klubmesterskab har 5 klubløb og det første løb har i år for første gang ført os over grænsen, med start og afslutning i Leck. Andet løb foregik på Als, hvor Als veteran Klub både arrangerede og deltog i løbet. 3. løb foregik i Hjordkær – Aabenraa området, det 4. løb var i og omkring Haderslev og det 5. og sidste ”Vadehavsløbet” blev afholdt i Tønder området. Alt i alt en super god løbssæson med følgende vindere Kim og Henriette Frandsen blev de nye klubmestre med Jørn Madsen og Per Rosenvinge tog sig af 2. pladsen. 3. pladsen gik til Søren og Ida Johannsen. Tillykke til vinderne og en stor tak til alle der har arrangeret og hjulpet med at afvikle vores sjove klubløb.

Der er med kæmpe stor succes blevet afholdt 3 temaaftener i klublokalerne, Ingolf og Adelheid Lorenzen fra Aabenraa underholdt et klubhus fuldt af besøgende om deres oplevelser på motorcykel op ad Himalaya til Bhutan, ligesom rigtig mange af os fik et par timer med genopfriskning af teori til kørekort med kørelærerne Kurt Burgwald og Eigil Kristensen. Den sidste tema aften blev afholdt i november, her kom Jens Hansen, formel 1 kommentator på TV3+, en super spændende aften hvor klubhuset igen var stuvende fuld. I det kommende år vil vi prøve at finde nye og interessante emner til temaaftener i klublokalerne.

Der er blevet afholdt klubaftener i vores lokaler i Tønder, med nogenlunde succes, dog har vi efter at have søgt og udfyldt ansøgning til Tønder kommune igen valgt at afholde ”spark dæk” aftener på torvet i Tønder, det var dejligt at være tilbage, her kom rigtigt mange køretøjer og turister der ville besigtige og få en snak de fremmødte, super gode aftener.                                              Her skal jeg lige huske at nævne Café Kridt for at takke deres sponsorat for en god rabat på væske til gane og hals.

Ligeledes der har været afholdt fredagstræf i Hjordkær den sidste fredag i hver måned fra april til og med august med rigtig mange køretøjer og besøgende, en udpræget succes.

Igen i år vores største arrangement på flyvepladsen i Tønder, hvor vi i samarbejde med Tønder Flyveklub afholdt ”Det store åbent hus”, med omkring 1.500 besøgende. Der blev næste uafbrudt fløjet ture over Tønder, samt drukket meget kaffe og spist mange kager og pølser, et super arrangement.

Nævnes skal også lige vores picnic tur til Emmerlev Camping, det foregår en onsdag aften, hvor vi alle skal have kage med, en super hyggelig aften med kaffe og kage samt mange turister, der nyder at besigtige vores gamle køretøjer. Så jeg håber vi i det kommende år kan få endnu flere med til arrangementet.

Der har igen i år været et stor aktivitet med hensyn til arrangementer syd for grænsen, der har været veteran og stumpemarked i Jübek, veterantræf i Süderbrarup, Unewatt og Medelby, ligeledes har der i år været afholdt et super godt, hyggeligt og vel planlagt besøg af vores venner fra vores oldtimerfreunde fra Angeln.

Så vil jeg lige her nævne flere af de aktiviteter vi har været inviteret og deltaget i gennem det forgangne år.

Englændertræf i Løgumkloster, Vadehavstræf på Rømø, oldtimertræf i Bolderslev, veterantræf hos Niels Jessen i Gråsten, gammeldags gågade marked i Tønder, Hokkerup stumpe og veteranmarked, veteran træf i Varnæs, og Toftlund Open By Night. Der har været nok at vælge mellem, og man kan som formand kun være stolt af at Tønder Veteran Klub er repræsenteret ved alle disse mange arrangementer, stor tak for alle invitationer og tak for alle der har deltaget.

 

Der har desværre været 2 aflysninger af et af vores arrangementer, som vi desværre har måttet aflyse den ene var en planlagt bustur til Holland og den anden var vores quinde tur. Der var desværre ikke tilmeldinger nok. Vi prøver igen i 2018, med quinde turen og håber så at pigerne vil komme ud af busken.

Fremover vil der være øget fokus på youngtimere, det er køretøjer mellem 25-30 år, det er vigtigt at få nye medlemmer i klubben, da det er dem der skal føre vores klub ind i fremtiden.

Vi er i løbet af året blevet kontaktet af Sydjysk Veteran Klub fra Vejen, der gerne ville lave et samarbejde med os, de deltog derefter i vores kalendermøde og deres arrangementer kan ligeledes ses i vores kalender.

Ligeledes har vi selv for det kommende år fået et par udfordringer, som bestyrelsen vil arbejde aktivt på at løse.

Hans-Erik Arens og Dres Callesen har valgt at gå på pension, og overlade klub bladet til andre, de har nu lavet 47 blade samt diverse års kalendere, jeg vil dog glæde jer alle med at de først stopper med udgangen af 2018, så til disse opgaver skal vi have fundet nye personer og ildsjæle, der skulle have lyst at give vores klub en hånd, så hvis der skulle være nogle medlemmer der skulle have lyst, så kan man bare henvende sig til undertegnede eller til Dres Callesen

Her til slut vil jeg lige takke alle de mange frivillige der gør Tønder Veteran Klub til den klub den er, med rigtig mange aktiviteter, arrangementer og fremgang. For ikke at glemme nogen nævner jeg lige her arrangementsudvalget, klub lokalerne, klubaftenerne, hjemmesiden, klub bladet, blad udvalget, tema aftenerne, de sponsor udvalget, mundgodt, og alle arrangementer syd for grænsen.

Til sidst men ikke mindst skal der lyde en stor tak til alle medlemmer og alle vores sponsorer for den store opbakning i det forgangne år, og sluttelig vil jeg takke bestyrelsen for et super godt og stort stykke arbejde i 2017.

 

Tak

Bent Drøhse