Formandens beretning 2019/2020

Formandens beretning:

2019 har været et år hvor sommeren var god, men ikke på højde med 2018.

Det har dog ikke afholdt TVK at have en kalender med rigtig mange arrangementer som vi plejer.

Vores medlemstal har været stigende i 2019 med en tilgang på 46 nye medlemmer.

I januar blev der, sædvanen tro, afholdt vores bowlingdag hvor stemningen var god afsluttende med præmieoverrækkelse og aftensmad.

I februar var der tur til Bremen Classic Motorshow og årets generalforsamling blev også afholdt.

I marts måned havde vi den første klubaften, og årets første klubblad blev udgivet. Kontingentet forfaldt og i den forbindelse kan jeg fortælle at den nye kontingentform via betalingsservice virker efter hensigten.

I april startede køresæsonen med et besøg hos V.Å. Gram i Hammelev hvor ca. 20 personer var mødt op . Det var et spændende besøg. Tak til Per Rosenvinge for at åbne dørene og give os en rundvisning.

Nu var sæsonen rigtig gået i gang og jeg vil lige fortælle om nogle af alle de spændende arrangementer der var hen over sommeren.

Klubmesterskabet foregik som det plejede med fem klubløb.

Det 1.løb blev afholdt i og omkring Toftlund

Det 2. løb foregik i Jels

Det 3. løb foregik i det Nordtyske

Det 4. løb foregik i Hjordkær

Det 5. og sidste løb foregik i Haderslev

Klubmester blev igen i år Jørn Madsen og Per Rosenvinge

  1. pladsen gik til Henriette og Kim Frandsen
  2. pladsen gik til Axel Redlefsen

Et stort tillykke til vinderne og stor tak til alle arrangørerne og hjælperne, der har lavet klubløb.

Igen i år var der Åbent Hus på Tønder flyveplads, hvor der var rigtig mange besøgende i det gode vejr. Biltemaet var i år Jaguar og helt naturligt var der ikke så mange af dem.

Ok Benzin og Tønder Brandværn var på pladsen. Det var muligt at komme op i Brandværnets kurv og se det hele ovenfra.

Jeg vil her lige nævne nogle af vores egne arrangementer:

Temaaften i klublokalerne

Fredagstræf i Hjordkær

Gågademarked i Tønder

Veterantræf hos Niels Jessen

Englændertræf i Løgumkloster

og Spark Dæk i Tønder

Der blev ligeledes afholdt flere Youngtimertræf i Padborg og så var der to nye steder, der var værd at køre efter, nemlig Leif Blik, Lonestar ved Vojens og ligeledes blev der den tredje torsdag i juli, august og september afholdt Torvetræf i Højer.

Her var der hyggeligt samvær med mange køretøjer og turister og indbyggere fra Højer – et super tiltag i samarbejde med Kaare Holler Jessen fra Marskhotellet.

Der var også invitationer til træf syd for grænsen.

Der var et weekendophold med vores Oldtimervenner fra Oldtimer Club Nord. Desuden var der træf i Medelby, Jübek, og Unewatt.

Der var også invitationer til træf i det Sønderjyske hvor vi var repræsenteret.

Der var veterantræf i Hokkerup, Varnæs, Røllum, Bylderup Bov, Bolderslev og Toftlund by Night, men der har nok været flere træf.

Vagn Altmann fra sekretariatet / medlemsregistreringen stopper (“går på pension”) og vi skal have fundet en ny person. Det er nødvendigt at vedkommende har kendskab til PC og regneark. I klubblad nr. 55 kan stillingsopslaget ses.

Anders Petersen har fra starten af 2019 overtaget opsætningsarbejdet af klubbladet og jeg håber ligesom bestyrelsen, at I er tilfredse med den nye opsætning af Garage Nyt. Velkommen til Anders.

Her til slut vil jeg lige takke alle de frivillige for det store arbejde I lægger i Tønder Veteran Klub og med rigtig mange aktiviteter og arrangementer og også dem som laver hjemmeside, klubblad/ redaktionen.

Derudover skal der lyde en stor tak til alle medlemmer og vores sponsorer for den stor opbakning. Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde i 2019.

Tak

Bent Drøhse